Værd at vide før kursusstart

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Børnenes Madhus. For at sikre et godt forløb, bedes du læse informationen nedenfor igennem. Vælg den fane der passer til det forløb du er tilmeldt.

  1. Skoler
  2. Daginstitutioner
  3. Fritidshold
  4. SFO/Fritidshjem

Kurserne indeholder en del praktisk madlavning og derfor vil der naturligvis være mad, der kan spises. Dog kan der være kursusdage hvor mængderne ikke er svarende til et måltid, derfor anbefaler vi at man medbringer madpakker. Medmindre andet bliver sagt, kan madpakkerne spises når undervisningen er færdig.

Lærerdeltagelse

Klassen skal hver dag ledsages af 2 lærere - heraf minimum 1 gennemgående kontaktlærer, som kender klassen godt.
Som klassens lærere har I det pædagogiske ansvar, både i pauser og i undervisningen. Der kan opstå uheld eller konflikter, som skal varetages af jer.
Børnenes Madhus’ undervisere må ikke på noget tidspunkt stå med eneansvar for den deltagende klasse. Klassens lærere må ikke forlade undervisningen.
Vi forventer, at lærerne deltager aktivt i undervisningen og hjælper underviseren fra Børnenes Madhus med at komme i mål.
Opstår der situationer med én eller flere elevers opførsel, er det vigtigt at klassens lærere går i dialog med underviseren - og omvendt.

Forberedelse

At deltage på kursus i Børnenes Madhus kræver som udgangspunkt ikke særlig forberedelse. Klassens lærere er velkomne til - inden kursusstart - at kontakte Børnenes Madhus med henblik på forberedelse, spørgsmål til indholdet samt afstemning af forventninger. Kontakt os på: bmh@kbhmadhus.dk.
At besøge Børnenes Madhus skal være både sjovt, rart og lærerigt. Vi har en klar målsætning om, at alle skal have en god oplevelse og det er godt, hvis alle elever på forhånd kender til forløbets overordnede indhold.
Børnenes Madhus’ undervisere er fagligt erfarne undervisere, men har brug for jeres opbakning til at få kurset til at lykkes. Støt op, når det er nødvendigt og giv eleverne plads når det er muligt, så de får mulighed for at opleve nyt læringsrum.

Hvis I er tilmeldt et udendørs kursus skal I sørge for at børnene på forhånd ved dette og har tøj på til dagens/årstidens vejr. 

I Børnenes Madhus har vi besluttet nogle rutiner, som klassen gerne må kende på forhånd:

1. Vi bevæger os roligt i køkkenet
2. Vi taler pænt til hinanden
3. Vi lytter til underviseren og assistenten – de har prøvet det før
4. Vi vasker hænder før vi går i køkkenet – også efter pause og toiletbesøg
5. Vi møder varme gryder, skarpe knive og tunge ting i køkkenet – så vi er forsigtige
6. Vi smager på maden - så er det lettere at sætte ord på det vi evt. ikke kan lide
7. Vi skal have det sjovt, når vi er i Børnenes Madhus

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Praktisk

Tag tøj på, der passer til kursets afholdelse. ER Kurset udendørs så tag tøj på til årstiden. 

Sæt håret op på børn med langt hår.

Opskrifter

Vi printer nogle arbejdsopskrifter. Efter arrangementet kan vi sende opskrifterne digitalt til jer.

Pædagogens rolle

- Børnehavebørn: 6 børn ledsages af mindst 1 pædagog.
- Vuggestuebørn: 4 børn ledsages af mindst 1 pædagog.
- Ved specialbørn gælder der særlige behov, tag kontakt til os hvis I kommer med specialbørn.

Som børnegruppens pædagoger/voksne har I det pædagogiske ansvar, både i pauser og i undervisningen. Der kan opstå uheld eller konflikter, som skal varetages af jer.

Børnenes Madhus’ undervisere må ikke på noget tidspunkt stå med eneansvar for de deltagende børn. Medfølgende pædagoger må ikke forlade undervisningen.

Vi forventer, at pædagogerne deltager aktivt i undervisningen og hjælper underviseren fra Børnenes Madhus med at komme i mål.

Som medfølgende voksen/pædagog er du en vigtig nøgle til at få børnene til at turde røre, dufte, smage og i det hele taget deltage aktivt. 

Afbud og anden information

Afbud eller anden relevant info kan sendes via mail til bmh@kbhmadhus.dk eller via telefon/sms til 4090 9109. Er der børn med særlige allergier eller andet vi bør vide, så oplys dette til underviseren.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Praktisk information

Vi har forklæder, som du låner fra gang til gang.

Vi anbefaler at du har nogle flade faste sko på, som ikke har glatte såler eller høje hæle.

Har du langt hår, skal det være sat op.

Hvis kurset, du er tilmeldt, foregår udendørs, så tag praktisk tøj på ift. vejr og vind.

Din mobiltelefon skal blive lydløs i lommen, mens vi er i køkkenet. Er der en speciel grund til at holde øje med den, så sig det til underviseren. Vi vurderer behovet individuelt.

Opskrifter

Vi printer nogle arbejdsopskrifter hver gang og du kan få en opskrift med hjem, hvis du beder om det. Når kurset er slut, sender vi alle opskrifterne digitalt til dig.

Telefon og kontaktoplysninger

Vi skal kunne komme i kontakt med det tlf. nr. der er oplyst i tilmeldingen. Vi tjekker det på deltagerlisten den første gang.
Afbud eller anden relevant info kan sendes via mail til bmh@kbhmadhus.dk eller via telefon til 4090 9109.

Har du særlige allergier eller andet vi bør vide, så oplys det til underviseren den første gang.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kurserne indeholder praktisk madlavning og der vil begge dage blive lavet eftermiddagsmad. Tidspunktet for dette måltid vil typisk ligge i den sidste del af kurset og derfor vil det være en rigtig god ide at børnene har fået en lille snack eller frugt med, så de ikke er alt for sultne.

Deltagelse

Da kurset kører over 2 dage, vil det være en fordel at det er de samme børn og voksne der deltager. Det tilmeldte hold fra SFO/fritidshjemmet skal ledsages af 2 voksne, heraf minimum 1 gennemgående voksen som kender børnene.
Som deltagense voksne har I det pædagogiske ansvar, både i pauser og i undervisningen. Der kan opstå uheld eller konflikter, som skal varetages af jer.
Børnenes Madhus’ undervisere må ikke på noget tidspunkt stå med eneansvar for de deltagende børn. De voksne må derfor ikke forlade undervisningen, uden aftale med underviseren.
Vi forventer, at de voksne deltager aktivt i undervisningen og hjælper underviseren fra Børnenes Madhus med at komme i mål.
Opstår der situationer med én eller flere børns opførsel, er det vigtigt at I som voksne fra SFO/fritidshjemmet går i dialog med underviseren - og omvendt.

Forberedelse

Undervisningen tager udgangspunkt i et inspirationsmateriale udviklet til SFO og Fritidshjem. Tryk her for at læse nærmere. 
At deltage på kursus i Børnenes Madhus kræver som udgangspunkt ikke særlig forberedelse. 
I er velkomne til - inden kursusstart - at kontakte Børnenes Madhus med henblik på forberedelse, spørgsmål til indholdet samt afstemning af forventninger. Kontakt os på: bmh@kbhmadhus.dk.

At besøge Børnenes Madhus skal være både sjovt, rart og lærerigt. Vi har en klar målsætning om, at alle skal have en god oplevelse og det er godt, hvis alle børn på forhånd kender til forløbets overordnede indhold.

Børnenes Madhus’ undervisere er fagligt erfarne undervisere, men har brug for jeres opbakning til at få kurset til at lykkes. Støt op, når det er nødvendigt og giv eleverne plads når det er muligt, så de får mulighed for at opleve et nyt læringsrum. 

I Børnenes Madhus har vi besluttet nogle rutiner, som børnene gerne må kende på forhånd:

1. Vi bevæger os roligt i køkkenet
2. Vi taler pænt til hinanden
3. Vi lytter til underviseren og assistenten – de har prøvet det før
4. Vi vasker hænder før vi går i køkkenet – også efter pause og toiletbesøg
5. Vi møder varme gryder, skarpe knive og tunge ting i køkkenet – så vi er forsigtige
6. Vi smager på maden - så er det lettere at sætte ord på det vi evt. ikke kan lide
7. Vi skal have det sjovt, når vi er i Børnenes Madhus

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

next
prev